ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ ประธานหลักสูตรอิสลามศึกษา (ศศ.บ) และ อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนตายุตตอลีบาต โรงเรียนตายุตตอลีบีน โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ และโรงเรียนศาสนบำรุง

13 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร (Activities' News)

วันที่ 10 - 11 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ณ โรงเรียนตายุตตอลีบาต ตำบลปากบาง อำเภอเทพา

โรงเรียนตายุตตอลีบีน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ

และโรงเรียนศาสนบำรุง ตำบล บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา